Alt inde for antenner og paraboler samt Yousee

Radio og tv er en vigtig del af vores hverdag.

Av-vision hjælper mange bolig- og grundejerforeninger med at modernisere deres antenneanlæg og evt. integrere internet og telefoni.

Antenneanlæg

Fællesantenneanlæg, der også mange steder kaldes kabel-tv-anlæg, har eksisteret i rigtig mange år. Der er stadig op mod 1½ mio. husstande i Danmark, der er tilsluttet til et traditionelt antenneanlæg med koaksialkabler, fx via deres boligselskab eller grundejerforening.

I disse år sker der en modernisering af anlæggene, fordi vores antennesignaler i 2009 blev ændret fra analoge til digitale signaler. Derudover skal der også skabes plads til de man­ge nye HD-programmer, ligesom der skal være plads til internet og telefoni.

Fæl­lesantenneanlægget vil eksistere i mange år endnu, selvom der er en konkur­ren­ce både fra nye bolignet, der er baseret på fiber til hjemmet.

Av-vision ydelser inden for antenneanlæg omfatter bl.a.:

  • Systemdesign
  • Udarbejdelse af nøglefærdige projekter
  • Tilbudsindhentning og udbud
  • Kontrol af tilbud
  • Projektledelse
  • Planlægning af service og vedligeholdelse
  • Tilsyn

Kontakt os på 5048 0068

Antenneanlæg

Antenneforening / Fællesantenne

Antenne installation og justering

Yousee tjek

Nedtagning af antenne

Parabol installation og justering